התקבל הערר שהגישו תושבי שכונת שפירא כנגד עקירת עצים על ידי העירייה במסגרת פרוייקט "גני שפירא"

כפי שדיווחנו כאן באתר במספר כתבות המתיחות בין תושבי ופעילי שכונת שפירא לבין עיריית תל אביב בנושא פרוייקט "גני שפירא" ממאנת להתפוגג. לפני מספר שבועות פנו תושבי השכונה אל פקיד היערות במשרד החקלאות ודרשו ממנו להתערב בנעשה בשכונה ולמנוע את עקירת העצים הנטועים במתחם הסמוך לפרוייקט. בתאריך ה-16/8 נערך דיון בנושא בו נכחו גם נציגי העירייה וגם נציגי התושבים. אמש פרסם פקיד היערות את חוות דעתו בנושא תוך הסתמכותו על חוות דעת של אגרונום אשר הוזמן מטעם משרד החקלאות, וקבע על פניו כי הוא מקבל את ערר התושבים בנושא.

בחוות הדעת נראה כי משרד החקלאות קיבל את ערר התושבים וביטל את אישורי העקירה שהוצאו בסוף מאי השנה אך מאידך, הובהר בה מה אמורה העירייה לעשות על מנת לקבל את האישור מחדש, כך שנכון לרגע זה ייתכן ויהיה עיכוב קל בפרוייקט.

במסגרת חוות הדעת הובעה הרבה ביקורת כלפי העירייה, בין היתר לגבי הניסיון לכנות את כל העצים שם כחורשה זמנית ולהתייחס אליהם כמקשה אחת. כמו כן, פקיד היערות הסתמך בהחלטתו על חוות הדעת של האגרונום, אשר המליץ לחכות עם העקירה של חלק מהעצים עד לסוף ינואר. כאשר לעומת זאת, את עצי הזית לפי אותה חוות דעת נראה כי אפשר לעקור כבר עכשיו. בין היתר אף נקבע כי שווי העצים שייעקרו עומד על 81 אלף ש"ח, ועל העירייה לשתול עצים בסכום זהה בשטח הצמוד או "בסביבה הקרובה".

ממידע שהגיע לאתרנו, נראה כי ככל הנראה בעירייה בחרו להתעלם מחוות הדעת וכבר הבוקר המשיכו בעקירת העצים במתחם.

צילום מהשעות האחרונות

 

מובאת בזאת החלטתו של פקיד היערות בנושא כפי שהוגשה אמש לעיריית תל-אביב:

 

בס״ד, תשרי תשע״ב  – 19/9/2012
לכבוד
שמואל קצילניק

מנהל אגף גנים ונוף ופקיד היערות עיריית ת״א יפו.

הנדון: החלטת ערר על החלטתך בשכונת שפירא רחוב התיבונים ת״א.

שלום וברכה,

בהמשך להחלטתך מיום 28/5/2012 על מתן היתר להעתקה של 35 עצים בפרוייקט דיור בר השגה בשכונת שפירא בתל אביב, הוגשו מספר עררים ע״י תושבי השכונה ב- 25/7/2012.

ביום 16/8/2012 התקיימה פגישה לדיון בערר.

השתתפו בפגישה- חיים גבריאל [נציג פקיד היערות ת״א], אדריכלית נוף טל רוסמן, מתן תרשיש מנהל הפרוייקט, ישראל גלון [פקיד היערות], פנינה איטח [מנהלת ענף פקיד יערות מ. החקלאות]. מגישי הערר ותושבים: ד״ר רועי וגנר, שלומי פוגל, עידו סער, איילת שגב, רון רבין, אדר גרייבסקי, איל שגיב, ליאור ויזיניצר, ענת גוטמן, אלכנסדר אופיר, אוריה עדן, ערן רזגור, נטלי דובקין, דניאל עתי, דורון אפרתי. שמר הרפז, איל גולדשטיין, ד״ר אורנה עדן, שפי פז, טלי רבלון.

להלן החלטתי:

1. רקע:
א. מדובר על שטח המנוהל ע״י חברת עזרה וביצרון ומיועד לבינוי בר השגה. מעמד השטח – על פי חומר שנשלח אלי ע״י עיריית ת״א מעמד השטח מבחינה סטטוטורית הנו לבניה ומגורים. העירייה שתלה במקום כ- 10 עצים לפני כ- 7 שנים כחורשה זמנית שיועדה מראש להעתקה.

ב. בסיור בשטח ב- 16/8/2012 לא נעשתה הבחנה בין בקשה זו לבקשה אחרת ברחוב מורה נבוכים על 11 עצים נוספים. מאחר ולא הובא לידיעתי הבהרה בנושא ע״י נציג העירייה , אדריכל הנוף או היזם הדיון התקיים על כל השטח בו כ- 80 עצים כיחידה אחת. פירוט העצים הנמצאים באתר מופיע במסמך מצורף חוות דעת של אגרונום ניסים פינס על שכונת שפירא לפקיד היערות משרד החקלאות.

ג. במסגרת הדיון בערר הוצגה בפנינו ע״י אדריכלית הנוף טל רוסמן תוכנית הבניה ותוכנית נטיעה בתוך שטח הפרוייקט. התוכנית הנופית כוללת הרחבת הגינה הציבורית בצד מערב וחיבורה לפרוייקט הבנייה. תוכנית הנטיעה כוללת – 9 עצי ליגוסטרום יפני, 6 עצי מיתחלית פעמונית, 22 עצי טבבויה איפה, ו- 13 עצי קופן אנקרדי.

ד. לטענת מגישי הערר – מדובר בחורשה המשמשת את תושבי השכונה, בתוך החורשה נמצאת גינת כלבים יחידה באיזור. השטח משמש מקום לתפילה לקהילה האריתראית. זו ריאה ירוקה יחידה בלב האיזור הצפוף. בנוסף טענו התושבים שבניית השכונה נעשתה בניגוד לסיכום עם התושבים ובניגוד לרוח שיתוף הציבור עליה דובר.

ה. בנוסף התלוננו התושבים על כך שב- 12/6/2012 וב- 17/7/2012 נעקרו עצים במקום ללא רשיון ובעקבות התנגדות תושבים חלק מהעצים שנעקרו הוחזרו למקום [יש גיבוי לתלונה בדואל של אט״ד]. כמו כן, נגדמו כעשרה עצי זית ללא הסבר. מפקח מטעם העירייה חנן בונה הביא נייר עם רישיון כריתה, אך סרב להראותו לתושבים. [תוגש תלונה מפורטת ע״י התושבים]. אכן, ראינו במקום מקומות בהם היו עצים ואינם. וכן דגמי עצי זית בגובה של כחצי מטר מולבנים. התושבים הציגו סקיצה של האתר עם מצב העצים שבו, עם סימול לעצים שנכרתו עצים שנכרתו והושארו ועוד.

2. להלן החלטתי:

אני מקבל את בקשת הערר ומבטל את הרישיון שהוצע על ידך ב- 28/5/2012. רשיון חדש יוצא על ידך בהתאם לתנאים דלהלן:

מאחר וחלק מהעצים עברו העתקה אחת בעבר וחלקם אינו ראוי להעתקה נשלח יועץ מטעמי לבצע סקר משותף עם חיים גבריאל לבחינת כל העצים באתר ולקביעת מעמדם ומצבם. העצים נסקרו וסומנו בשטח. חוות דעתו של היועץ ניסים פינס מיום 9/9/2012 מצורפת והינה הבסיס להחלטה לגבי מעמד העצים בצירוף לנספח עצים שכונת שפירא המצורף בקובץ אקסל. מאחר ומדובר על ערר בשטח בו יש בפועל 88 עצים. המלצתו המקצועית של ניסים פינס מקובלת עלי והינה כדלהלן- 22 עצים אינם ראוים להעתקה אלא לכריתה, 60 עצים מומלצים להעתקה על פי התנאים המופיעים במסמכים המצורפים ועוד 6 גדמי זיתים. חלק מהעצים שניתן להעתיקם יועתקו למקום שיאושר על ידי פקיד היערות ת״א, אופן העתקה יהיה על פי המסמך המצורף [חוות שעת של אגרונום ניסים פינס] וילווה ע״י אגרונום ומיפרט שיאושר ע״י פקיד היערות ת״א יפו. חלק מהעצים [22 עצים] שאינם ראויים להעתקה יכרתו ובמקומם נקבע ערך חליפי של 81,161 ₪. לגבי התוכנית הנופית המוצעת לאתר ולחיבור עם הגינה המערבית – הרשיון מותנה בביצוע נטיעת עצים בערך חליפי של 81,161 ₪, על פי התוכנית שהוצעה כולל נטיעת עצים באתר ונטיעת חורשה בחלק המערבי להרחבת החורשה הקיימת. חורשה זו תיתן מענה לטענות התושבים. בחירת מיני העצים וגודלם תאושר ע״י פקיד היערות ת״א יפו. הרשיון מותנה בהגשת דוח מסכם של יועץ מקצועי לגבי ביצוע העתקת 22 העצים, נטיעת עצים חליפיים והשלמת החורשה כולל תמונות שיוגשו לפקיד היערות ת״א יפו ואלי. במידה ולא ינטעו באתר עצים בערך של 81,161 ₪ ימומש שאר הערך החליפי בסביבה הקרובה באישור פקיד היערות עיריית ת״א.

כריתת עצים ללא רישיון – אם אכן נכונה טענת התושבים אני רואה בחומרה כריתת עצים ללא רישיון אתר.

במידה ותוגש תלונה ע״י התושבים, הנושא יבדק ויובא להחלטת התובע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לבחינת הגשת כתב אישום בגין כריתה זו.

תנאי למתן טופס 1 לפרוייקט בגמר העבודה מותנה בביצוע תנאי ההיתר הנ״ל.

אודה לך אם תמציא ליזם את היתר העתקה והכריתה בכפוף לתנאים אלו.

בתודה ובברכה ישראל גלון פקיד היערות משרד החקלאות

העתק:
חגי שניר, פקיד היערות, עו״ד ערן אטינגר, הלשכה משפטית, משרד החקלאות חיים גבריאל, עיריית ת״א, מגישי הערר והמשתתפים

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן