העליון הורה לעיריית תל-אביב לבחון עמדתה לגבי אכיפת חוק העזר לסגירת עסקים בשבת

ביהמ"ש העליון קיבל אמש (שלישי) את ערעורם של בעלי חנויות מכולות בת"א אשר ביקשו לבטל פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים שלא להורות על סגירת עסקים (סופרמקטים) הפתוחים בשבת. העליון קבע כי על העירייה לבחון את עמדתה בנוגע לאכיפת חוק העזר בנושא בתוך 60 יום

בית המשפט העליון ביטל בהחלטתו את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים והשיב את חזרה לפתחה של העירייה על מנת שתפעיל שיקול דעתה ותקבל החלטה בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לאכיפת חוק העזר.

המערערים ערערו על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים שלא להורות לעיריית תל אביב-יפו לפעול לסגור עסקים של המשיבות – חנויות מסוג "סופר-מרקט" – הפתוחים ביום שבת, ומפרות את חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980.

התנהלות בעייתית של עיריית תל אביב

כיום נוהגת העירייה להטיל מדי שבוע קנסות בסך 660 שקל על בעלי החנויות הפתוחות שלא כדין ביום שבת, והשאלה העיקרית שעמדה להכרעה בערעור הייתה האם יש לחייב את העירייה להפעיל אמצעי אכיפה נוספים שבסמכותה להפעילם, אשר עד עתה היא נמנעה מלהפעילם. שכן מרבית בעלי העסקים הפתוחים בשבתות סופגים את הקנס ופותחים את עסקיהם.

פסק הדין ניתן על ידי המשנָה לנשיא מרים נאור, בהסכמת הנשיא אשר גרוניס והשופט א' רובינשטיין. בית המשפט קבע כי המשיבות מפרות את חוק העזר, שכן תכלית חוק העזר משמעה שבתי עסק יהיו סגורים ביום שבת ולא שעסקים הרוצים לפתוח את דלתותיהם בשבת יוכלו לעשות זאת בתנאי שיהיו מוכנים לשלם את הקנס הכרוך בכך. עוד הדגיש בית המשפט כי עניין זה אינו נובע מהשקפה "דתית" או "חילונית", אלא מההשקפה כי את החוק, לרבות חוק העזר, יש לקיים.

לטענת העליון אם אכן יש הצדקה לסגירת החנויות ביום המנוחה, על העירייה לשקול שימוש באמצעי אכיפה נוספים ובראשם סעיף 264א לפקודה, שכן האכיפה בדרך של הטלת קנסות בלבד אינה משיגה את מטרת החוק.

כמו כן, נקבע שבהתנהלותה הנוכחית, העירייה מאפשרת בפועל את הפרתו המתמשכת של חוק העזר, ובכך נפגע שלטון החוק. עוד ציין בית המשפט כי הקושי שבמדיניות האכיפה של העירייה מחריף נוכח החשש שנוח לעירייה – נוכח רווחיה הכלכליים מהטלת הקנסות – שלא לעמוד על קיום חוק העזר.

כאמור בהחלטתו זו ביטל בית המשפט העליון את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים, והחזיר את העניין לעירייה על מנת שתפעיל שיקול דעתה ותקבל החלטה לגופו של עניין בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה בסעיף 264א לפקודת העיריות או כל סמכות נוספת לסמכותה להטיל קנסות. על העירייה לבחון את עמדתה בנוגע לאכיפת חוק העזר בתוך 60 יום. ההחלטה שתתקבל בעניין זה כפופה לביקורת שיפוטית נוספת.

תגובת העירייה להחלטת בית המשפט: "תל אביב-יפו תמשיך להיות עיר חופשית. נלמד את פסק הדין ונמצא פתרון שיאזן בין המנוחה בשבת לבין החופש שהעיר מאפשרת כפי שעשינו עד היום".

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן