רשות המסים משיקה מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר

רשות המסים פיתחה מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת לאלפי מעבידים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה, בהתאם לסעיף 46 לפקודה, באמצעות תלוש השכר וזאת ללא צורך בפניה של המעביד לקבלת אישור פרטני לקבלת הרשאה למתן זיכוי במס או לחילופין, ללא צורך של העובדים התורמים להגיע למשרד השומה לקבלת החזר המס. 

דורון ארבלי מנהל רשות המסים: "יש לקוות כי המערכת החדשה תסייע במינוף תחום גיוס תרומות למגזר השלישי בישראל"

תקנות מס הכנסה מקנות למנהל רשות המסים סמכות להורות למעבידים או לחלק מהם, על הקטנת ניכוי המס מתלוש השכר של עובדיהם בשל פטורים או זיכויים הקבועים בפקודת מס הכנסה. עד היום מעבידים במשק פנו בבקשה לרשות המיסים לקבלת אישור פרטני בכתב שאפשר להם מתן זיכוי מס, לפי סעיף 46 לפקודה, בתלוש השכר של עובדיהם וזאת, כנגד קבלות התרומה אותן המציאו העובדים. הסדר זה היה פתוח למעבידים המעסיקים 200 עובדים לפחות.
המערכת הממוחשבת שפותחה על ידי שע"מ בשיתוף החטיבה המקצועית ברשות, מאפשרת שיפור הנגישות לציבור המעבידים בשני אופנים: הראשון, רישום המעביד במערכת באמצעות המייצג דרך ממשק שע"מ השני, הגשת בקשה ידנית ע"י המעביד או על ידי נציגיו, והעברתה לשידור במערכת על ידי עובדי פקיד השומה המטפל. בנוסף, המערכת החדשה תאפשר רישום מעבידים המעסיקים לפחות 50 עובדים ובכך, תאפשר הרחבת ההסדר לעוד כ- 6,000 מעבידים נוספים במשק, אם יחפצו בכך.
בעת הרישום המערכת מבצעת סדרת בדיקות ממוחשבות לגבי המעביד בכדי לקבוע עמידתו ברף נורמטיבי ראוי כגון: עמידה בחובות פרוצדוראליות שונות, עבר ללא דופי וכיוצ"ב. בכפוף לעמידה ברף זה מונפק האישור למעביד ומתועד במערכת.
לדברי דורון ארבלי, מנהל רשות המסים, מזה שנים הרשות שותפה בפורומים שונים הנוגעים למגזר השלישי בישראל ומודעת היטב לקושי ההולך וגובר בגיוס הון לצורך מימון פעילויותיו. אנו תקווה כי המערכת החדשה, בזכות פשטותה ונגישותה, תסייע במינוף תחום ה"מיקרו תרומות" (תרומות בסכומים קטנים) דווקא מציבור העובדים בכדי לבסס מקור הון חדש ויציב למגזר חשוב זה. להיצע הון חדש יש יתרון נוסף שכן, להערכתו, הביקוש הגבוה ייצור תהליך בריא של התייעלות ושקיפות בקרב מוסדות הציבור המתחרים על הון זה.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן