הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר לחוק התכנון והבנייה

הממשלה אישרה אמש (א’) את הצעת שר האוצר, משה כחלון, לתיקון חוק תכנון ובנייה, כך שיו”ר הוועדות המחוזיות יהיו נציגי שר האוצר, להבדיל מהמצב הקיים היום בו יו”ר הוועדות המחוזיות הינם הממונים על המחוזות.

הצעת חוק זו הינה בהמשך להחלטת הממשלה שנתקבלה לפני כחודש בנושא התאמת מבנה הנדל”ן והתכנון בממשלה לצורך התמודדות עם משבר הדיור. במסגרת החלטת הממשלה האמורה נקבעו, בין היתר, הוראות בעניין העברת מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות ממשרד הפנים למשרד האוצר, לרבות העברה של שטח הפעולה תכנון ובנייה בכללותו והעברה לשר האוצר של סמכויות שר הפנים לפי חוק תכנון ובנייה.

תיקון חקיקה זה, שאושר בממשלה, יקדם את העברת הוועדות המחוזיות למשרד האוצר, ויביא לכך כי יו”ר הוועדות המחוזיות יתמקדו בקידום תכניות בלבד, ללא תפקידים מוניציפאליים נוספים.

עיקרי החוק:

קביעת נציג שר האוצר כיושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכן יושב ראש הועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות. וכן קביעה כי נציגי שר האוצר יהיו יושבי ראש הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה וזאת חלף הממונים על המחוזות במשרד הפנים המכהנים כיום.

העלאת מספר נציגי הממשלה במועצה הארצית לתכנון ובנייה מ-11 ל-12 על מנת שמשרד הפנים ייצג את הנושאים עליהם הוא אמון. כמו כן, הוספת נציג שר הפנים לות”ל לוועדה לדיור לאומי וכן לוועדות המחוזיות ובנוסף לוועדה לשמירת הסביבה החופית ולוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.