אושרו להפקדה חמש תכניות מפורטות בשטח תכנית צפון מערב העיר תל אביב-יפו

כ-12,000 יחידות דיור חדשות, מתוכן כ-2,160 דירות ברות השגה * פארק חופי בן כ-500 דונם

הוועדה המקומית תל אביב-יפו דנה אתמול (ד')  בחמש התכניות המפורטות הנגזרות מתכנית המתאר תא/3700 ואישרה אותן להפקדה. שטח 5 התכניות, יחד עם רובע שדה דב ושכונת המגורים המתוכננת מצפון לשכונת נופי ים, הינו עתודת הקרקע הגדולה ביותר (יחד כ-3,000 דונם) בתחום העיר תל אביב-יפו. שטח זה מהווה את עיקר הפוטנציאל למימוש יעדי החיזוק והפיתוח של תל אביב-יפו באמצעות בניית שכונות חדשות, הבאים לידי ביטוי בתכנית המתאר העירונית תא/5000 לשנת היעד 2025.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי: "אתמול התקדמנו שוב. התכנית שכה ייחלנו בה לבנייתו של רובע נוסף ואשר כוללת כ-12 אלף יחידות דיור בתכנון מוקפד, אושרה להפקדה בוועדה המקומית. יש בתכנית כ-2,000 יחידות דיור בר השגה ועוד אלפי יחידות דיור קטנות המתאימות לזוגות צעירים ומעמד הביניים. בכך ממשיכה עירנו לצמוח ולהתפתח. הרובע החדש הזה משכפל את איכויותיו של מרכז העיר התל- אביבי הקיים".

תכנית המתאר לצפון מערב העיר (תא/3700) אושרה בינואר 2015. התכנית כוללת רובע עירוני חדש בעבר הירקון לאורך חוף הים ופארק חוף רחב היקף, אשר יהווה המשך ישיר  לשכונות הקיימות בצפון ויחזק את חיבורן לים מחד, והמשך לעיר המרכזית.

תכנון 5 המתחמים המרכיבים את כלל השטח פוצל בין 5 צוותי תכנון שונים, מהמשרדים המובילים בישראל, ויועצים רבים, בריכוז מהנדס העיר וצוותו במחלקת תכנון צפון באגף תכנון העיר ושותפים נוספים במערכת העירונית. כל זאת במטרה ליצור רובע מגוון מבלי לוותר על רציפות וקישוריות בין המתחמים המושגות בתכנון כוללני אינטגרטיבי.

חמש התכניות שאושרו היום תאפשרנה בשטח של כ-1,900 דונם, את הקמתן של 11,466-12,723 יחידות דיור חדשות, מתוכן 2,160 דירות ברות השגה.  יחידות הדיור הקטנות מהוות כ-32% עד 48% מכלל יח"ד המתוכננות (תלוי במימוש אופציות לפיצול יח"ד רגילות),  כ-147,400 מ"ר תעסוקה, כ- 67,800 מ"ר מסחר, כ- 50,000 מ"ר מלונאות, בנוסף לכ-200 דונם שטחי ציבור.

התכנון המפורט לפארק החוף לפי עקרון שימור ערכי הטבע והנוף, מקודם בתכנית פיתוח נפרדת, לאחר שהוכרז על משרד "אורבנוף" כזוכה בתחרות פומבית בשיתוף עם עמותת האדריכלים ואיגוד אדריכלי הנוף בישראל.

זכויות הבנייה, רשת הדרכים הראשיות (המשך אבן-גבירול, דרך הים ושש השדרות היורדות לים), חתך אבן-גבירול עם החזית המסחרית והקולונדה נשארו כפי שהיו, אך שופרו והועמקו מספר נושאים בהשוואה לתכנית המתאר תא/3700:

גדלו החלק היחסי של השימושים שאינם מגורים בעירוב שימושים מושכל ומגוון צורות הבינוי בבלוקים העירוניים, תוכנן בהקפדה רצף של צירים ציבוריים ירוקים ובנויים, נקבעה פריסת המגרשים לדיור בהישג יד מתחמים השונים.

בתחום הקיימות, גובשה מתודולוגיה ופתרונות ספציפיים לגבי ניהול מי נגר, ניהול עודפי עפר, גיבוש מדיניות אנרגטית חדשנית מבוססת בין היתר על גז טבעי ותאים פוטו-וולתאים.  התווספו נספחים לתחבורה ציבורית, מערכת שבילי אופניים, הוראות רבות עפ"י תקן האמריקאי Leed ND  לשכונות מקיימות.

חמש התכניות שאושרו להפקדה הן תכניות מפורטות בסמכות הועדה המקומית והן מקודמות במקביל, עם הוראות לאיחוד וחלוקה. ועם אישורן ניתן יהיה לקדם תכניות עיצוב למבננים ולאחר מכן היתרי בניה.

היות והליך האיחוד והחלוקה נעשה בתחום תא/3700 כולו והאיזון בין המתחמים הושג באמצעות ניוד זכויות מהמתחם הדרומי למתחמים צפוניים יותר בשל הגבלות הבנייה הנובעות משדה דב, יש להתייחס לנתונים על ניצול פוטנציאל הבנייה (מדדים כגון צפיפות מגורים) בסה"כ חמש התכניות ולא בכל מתחם ומתחם.

יש לציין שבמקביל עיריית תל אביב-יפו מקדמת תכניות לביצוע רשת הדרכים הראשית ותשתיות העל.

לינק למצגת המלאה שהוצגה בפני הועדה המקומית – https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=6E6F46712B2F5571566158464B3342347436653838673D3D 

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן