עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

ביום 16.1.19 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2018 המתפרסם ביום 15.1.19. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד עלה בשנת 2018 בשיעור של כ- 1.9%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2018 לא שולם מס על שווי שעד 1,664,520 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:

אם בשנת 2018 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪.
על חלק השווי העולה על 5,095,570 בשנת 2018 והעולה על 5,194,225 ₪ בשנת 2019 – מדרגת המס היא בשיעור 10%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.19 ועד 15.1.20:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.19 ועד ליום 15.1.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד 5,192,150 ₪ – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 ₪ ועד 17,307,170 ₪ – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,053 ₪
על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪ ועד 2,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 9,372 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 20,425 ₪ (לעומת 22,127 ₪ לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19)

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.19 ועד ליום 15.1.20 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ – 8%
2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ ישולם מס בשיעור 8% = 415,538 ₪

על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪ ועד 6,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 10% = 80,578 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 496,116 ₪ (לעומת 498,089 לרכישות בין 16.1.18 ל – 15.1.19)

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן