דירה להשכיר – רק למורים: 70 דירות בשכירות מוזלת למורים – נפתחה ההרשמה להגרלה

עיריית תל-אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור הר השגה בישראל ומציגה את “בית המורה”: 70 יחידות דיור בבניין מגורים חדש, בשכונת פלורנטין, המיועד כל כולו רק לאנשי הוראה וחינוך שמלמדים בעיר או שמעוניינים ללמד בעיר. הפרויקט בא לטפל במצוקת עירייה בגיוס אנשי הוראה למערכת החינוך בעיר ושימורם בה לאורך זמן.

* ההרשמה להגרלה תחל ביום ד’, 15/1/20 ותימשך עד 1/3/2020. רישום להגרלה וקבלת מידע נוסף אודות תנאי הזכאות באתר tlv4less.co.il 

שירלי רימון-ברכה, ראש מינהל חינוך בעירייה: “הדיור המוזל הוא עוד חלק בהסתכלות כוללת על הרווחה הנפשית והמקצועית של הצוותים; השקעה בפיתוח המקצועי, תמיכה רגשית, הסבת אקדמאים להוראה ותשלום חנייה למורים באזורי מצוקת חנייה. גאה לעבוד בעירייה שרואה כך את המורות והמורים בעיר”.

בפרויקט “בית המורה” בשוק העלייה יוקצו 70 דירות, שבנייתו עתידה להסתיים בתחילת 2021. שכר הדירה יעמוד על 3,800 ₪ בחודש ו-450 ₪ דמי ניהול חודשיים. בפרויקט יוצעו לזוכים בהגרלה דירות  בנות 3 חדרים לפרק זמן של חמש שנים. 35 מהדירות  מיועדות לזוגות נשואים או לידועים בציבור עם או בלי ילדים, ולמשפחות חד הוריות. 35 מהדירות מיועדות ליחידים למגורים בשותפות.

שוק העלייה, בו ממוקם “בית המורה” עובר בימים אלו תהליך של התחדשות עירונית באמצעות חברת “עזרה ובצרון”, האמונה גם על ניהול הפרויקט.

מנכ”ל חברת “עזרה ובצרון” אלי גינזברג מסביר כי בפרויקט שוק עלייה ייבנו 164 דירות אשר 70 מתוכן מיועדות לדיור בר השגה, להשכרה. בנוסף לכך, יוקמו במקום קאנטרי קהילתי שיכלול בריכות ומכון כושר, וגינה ציבורית גדולה לרווחת התושבים. כ- 600 מ”ר יוקדשו למסחר בקומת הקרקע של שניים משלושת הבניינים וחניון ציבורי, שיכלול כ – 260 מקומות חניה, ייבנה בחלקו המערבי של המתחם בחזית לרחוב העלייה, במבנה ששימש בעבר חלק משוק העלייה ומעליו.

עיריית תל אביב-יפו לקחה על עצמה, כבר לפני כעשור, לייצר בפעם הראשונה במדינת ישראל את המודל לדיור בר השגה, וזאת מתוך הבנה שצריך לאפשר לבני מעמד הביניים להישאר לגור במרכזי הערים, במיוחד על רקע עליית מחירי הדיור.

העירייה העמידה לצורך העניין קרקעות עירוניות ומקדמת אישורים לכ-3,000 יחידות דיור בהן וכן משלבת דיור בר השגה בתב”עות המובאות לאישור הועדה המקומית. על אף שמאגר דיור בר ההשגה אינו פותר את בעיית הדיור, הדבר מהווה סמן עבור ממשלת ישראל ומודל שהמדינה ורשויות נוספות יכולים לאמץ ולייצר כמות ומלאי דירות אשר ישפיעו על שוק הדיור בארץ.

תנאי הזכאות:

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות 7-1 שלהלן. ככל שהמורה המועמד נשוי או מבקש להתגורר בדירה עם ידוע בציבור, על שני בני הזוג יחדיו לעמוד בתנאי זכאות 7-5.

·         תנאי ראשון – תעודת הוראה: המורה הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל תעודת הוראה.

·         תנאי שני – ניסיון בהוראה: למורה ניסיון של שנתיים לפחות מסיום ההתמחות (סטאז’) בהוראה בבית ספר בהיקף משרה של 80% לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.

·         תנאי שלישי – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו: למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו לשנת הלימודים הבאה, בהיקף משרה של 80% לפחות. מובהר כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק/תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה.

·         תנאי רביעי – מיצוי כושר ההשתכרות: בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות 24 חודשים ב-80% משרה לפחות, ומתוכם 12 חודשי עבודה ב-80% משרה באופן רציף.

“משרה מלאה” –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד (משרה מלאה בהוראה הינה 32 שעות שבועיות).

בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.

מועמד סטודנט – הדרישה לעבודה של 12 חודשי עבודה ב-80% משרה באופן רציף לא תחול על מורה שלמד במוסד אקדמי מוכר בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הקובע (מבלי לגרוע מיתר הדרישות בתנאי זכאות זה).

·         תנאי חמישי – חסר דירה: כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות בתכנית “מחיר למשתכן”.

·         תנאי שישי – הכנסות: סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, ובתוספת 10 אחוזים.

·         תנאי שביעי – גובה הון עצמי ונכסים: סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪.

חלוקת הדירות לסוגי משקי הבית

חלוקת הדירות לסוגי משקי הבית השונים (רווקים/יחידים/נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים) תהיה בהתאם למפרט וגודל הדירות שיוצעו בפרויקט.

מגורים בשותפות

על המבקשים להשתתף בהגרלה לדירות בשותפות לענות בנפרד על כל תנאי הזכאות לדיור מוזל למורים (תנאים 1-7).

תמונת הנושא: הדמיית בית המורה – קרדיט קבוצת תדהר.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.