Home הכנסת
פוסט

משרד הביטחון מכין תוכנית להקמת עיר אוהלים למסתננים בדרום הארץ

ראש הממשלה ביקש משר הביטחון, לבחון אפשרויות מיידית לאכלוסם של כ-5,000 מסתננים מאריתריאה וסודן בעיר אוהלים בדרום הארץ, כחלק מתוכנית רחבה לצמצום מספר המסתננים השוהים בארץ. לפיכך צפוי הערב משרד הביטחון להציג בפני ראש הממשלה את תוכניתו להקמת עיר אוהלים בגבול מצרים-ישראל שתאכלס את המסתננים. משרד הביטחון כבר צבר ניסיון בנושא במסגרת פרוייקטים קודמים, בהם הקמת עיר אוהלים...

פוסט

אלי ישי מבטיח: תוך 3 שנים לא יישארו מסתננים בישראל

שר הפנים אלי ישי קובע היום מטרה חדשה, תוך 3 שנים מדינת ישראל תהיה בלי מסתננים. השר אלי ישי הקים היום “צוות פעולה מיוחד” אשר הציב לעצמו כמטרה את השגת היעד אותו הוא קבע. לדברי השר ישי הנושא הוצב בראש סדר העדיפויות של משרדו לשנה הקרובה, ובתוך כך כוונתו היא לעשות כל שניתן על מנת שבעיית המסתננים...