Home שר האוצר
פוסט

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין. בנוסף, רבע מיליארד ש"ח יוקדשו לרכישת דירות חדשות לדיור הציבורי, ו-750 מיליון להאצת בנייה

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין בכ-3 מיליארד ₪ כל שנה במהלך השנים 2013 – 2015 על ידי הקמת קרן להחזר מע"מ בגין ערבויות חוק המכר. הקמת הקרן נועדה להקל על מצוקת האשראי בשוק הנדל"ן ולאפשר לשוק זה לשמור על קצב בנייה גבוה. המהלך יאפשר למערכת...

דילוג לתוכן