משרד החינוך: בשנת תשע"ב חלה עליה של 1.7% בשיעור הזכאים לבגרות. עוד 2,384 תלמידים הזכאים לתעודת בגרות

 • בין תשע”א לתשע”ב חלה עליה בשיעור הזכאים מ- 48.1% ל- 49.8% * במהלך 5 השנים האחרונות חלה עליה של 3.5% בשיעור הזכאים לבגרות

  משרד החינוך הציג אמש, ד’, את נתוני הזכאות לבגרות, אשר מתייחסים לשנת הלימודים תשע”ב (2012). מהנתונים עולה, כי בין השנים תשע”א לתשע”ב, חלה עליה של 1.7% בשיעור הזכאים לבגרות, בקרב קבוצת הגיל המלאה (כולל חרדים ומזרח ירושלים). עליה זו מתבטאת בתוספת של עוד 2,384 תלמידים הזכאים לתעודת בגרות. בכך, עולה שיעור הזכאות מ- 48.1% (תשע”א) ל- 49.8% (תשע”ב).
  בקרב הלומדים נרשמה עליה של 2.6%, בשיעור הזכאים לבגרות. שיעור הזכאים מקרב קבוצה זו עומד על 62.4% (תשע”ב) לעומת 59.8% (תשע”א).
  במהלך 5 השנים האחרונות (בשנים תשס”ז-תשע”ב), חלה עליה של 3.5% בשיעור הזכאים לבגרות, כך ששיעור הזכאים הכולל עלה מ- 46.3% (תשס”ז) ל- 49.8% (תשע”ב).
  מגזר יהודי
  • המגזר היהודי (ללא חרדים) רשם עליה של 1.6%, שהם עוד 1,495 זכאים לבגרות, בקרב קבוצת הגיל המלאה. העלייה בזכאים מעלה את שיעור הזכאים בכולל במגזר היהודי מ- 65.0% (תשע”א) ל- 66.6% (תשע”ב). בקרב הלומדים במגזר היהודי, חלה עליה של 2.8% בשיעור הזכאים לבגרות. עליה זו מעמידה את שיעור הזכאים לבגרות הכולל מקרב הלומדים על 71.2% (תשע”ב) לעומת 68.4% (תשע”א).
  • המגזר היהודי (כולל חרדים) רשם עליה של 0.8%, שהם עוד 1,468 זכאים בקרב קבוצת הגיל המלאה. שיעור הזכאים בקרב קבוצה זו עלה מ- 54.5% (תשע”א) ל- 55.3% (תשע”ב). בקרב קבוצת הלומדים נרשמה עליה של 2.3%. שיעור הזכאים בקרב קבוצה זו עלה מ- 62.9% (תשע”א) ל- 65.2% (תשע”ב).
  • במגזר החרדי חלה ירידה בשיעור של 0.6%, שהם 27 תלמידים. בתוך כך, חלה ירידה בשיעור הזכאים מ- 8.8% (תשע”א) ל- 8.2% (תשע”ב), בקרב קבוצת הגיל המלאה. בקרב קבוצת הלומדים חלה ירידה בשיעור של 0.5%. שיעור הזכאים בקרב קבוצה זו ירד מ- 17.4% (תשע”א) ל- 16.9% (תשע”ב).
  • בקרב העולים נרשמה עליה בשיעור של 2.1% בקרב הזכאים לבגרות. שיעור הזכאים הכולל של קבוצה זו עלה מ- 53.7% (תשע”א) ל- 55.8% (תשע”ב).
  מגזר לא יהודי (ערבי, דרוזי ובדווי בנגב)
  • המגזר הלא יהודי (ללא מזרח ירושלים) רשם עליה של 4.2%, שהם עוד 976 זכאים לבגרות, מקרב קבוצת הגיל המלאה. עליה זו מעלה את שיעור הזכאים הכולל לבגרות, מקרב קבוצה זו על 42.4% (תשע”ב) לעומת 38.2% (תשע”א). בקרב הלומדים נרשמה עליה של 2.2% תלמידים זכאים. בכך, עולה שיעור הזכאים מקרב הלומדים מ- 50.2% (תשע”א) ל- 52.4% (תשע”ב).
  • המגזר הערבי (ללא מזרח ירושלים) רשם עליה של 5% בזיעור הזכאים לבגרות בקרב קבוצת הגיל המלאה. מדובר בעוד 831 תלמידים הזכאים לתעודת בגרות. עליה זו מעלה את שיעור הזכאים הכולל בקבוצה זו מ- 38.9% (תשע”א) ל- 43.9% (תשע”ב). בקרב הלומדים במגזר זה חלה עליה של 2.1%. שיעור הזכאים הכולל של קבוצה זו עלה מ- 50.1% (תשע”א) ל- 52.2% (תשע”ב).
  • המגזר הדרוזי רשם עליה בשיעור של 7.8%, מתוך קבוצת הגיל המלאה. מדובר בעוד 157 זכאים לבגרות. שיעור הזכאים הכולל לבגרות בקרב קבוצה זו עלה מ- 47.0% (תשע”א) ל- 54.8% (תשע”ב). בקרב קבוצת הלומדים נרשמה עליה של 9% בשיעור הזכאים לבגרות. שיעור הזכאים הכולל בקבוצה זו עלה מ- 53.8% (תשע”א) ל- 62.8% (תשע”ב).
  • המגזר הבדואי בנגב רשם ירידה של 0.6%, בשיעור הזכאים לבגרות, מקרב קבוצת הגיל המלאה. מדובר ב- 12 תלמידים. שיעור הזכאות הכולל בקרב קבוצה זו ירד מ- 29.7% (תשע”א) ל- 29.1% (תשע”ב). בקרב קבוצת הלומדים חלה ירידה של 1.1% בשיעור הזכאים. בתוך כך, חלה ירידה בשיעור הזכאים הכולל מ- 48.2% (תשע”א) ל- 47.1% (תשע”ב).
  תמונת הכנסת באדיבות google street view.
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.