משרד הבריאות שוקל לאסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בישראל

בשנים האחרונות משרד הבריאות מוביל את יישומה של תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו. יישום התוכנית נעשה תוך שימוש בחקיקה ואכיפה לצמצום החשיפה לעישון כפוי, קידום מדיניות מיסוי מוצרי טבק, הסברה לצורך העלאת המודעות לעישון ונזקיו ועידוד הגמילה מעישון.
בנוסף, החל משנת 2010, הוכנסו לסל שירותי הבריאות טכנולוגיות מוכחות ויעילות לגמילה מעישון, הכוללות סדנאות קבוצתיות ותרופות מרשם.
לאחרונה אנו עדים למגמה מתרחבת של הפצת מותגים שונים של "סיגריה אלקטרונית", כלי אידוי חשמלי בצורת סיגריה, המשמש לשאיפה לחלל הפה ולדרכי הנשימה, של חומרים שונים הכוללים תמיסות טעם וריח, חומר המייצר אדים דמויי עשן, וחומרים פעילים אחרים.
חלק ממותגי הסיגריות מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר ורעיל. חלק מהסיגריות האלקטרוניות אינו מכיל ניקוטין, גם על מוצרים אלה אין פיקוח לגבי התכולה והסכנות הבריאותיות האפשריות.
יש להדגיש כי אף מוצר של סיגריה אלקטרונית המשווק כיום בישראל, בין אם מדובר במוצר עם ניקוטין ובין אם בלעדיו, לא קיבל אישור ממשרד הבריאות.
הסיגריה האלקטרונית מוצגת באופן מטעה, כחלופה כביכול בטוחה מבחינה בריאותית בהשוואה לסיגריה הרגילה וכביכול כאמצעי המסייע לגמילה מעישון והיא משווקת בחנויות או באמצעות האינטרנט, תוך ניצול העובדה שמדובר במוצר חדש שטרם נחקר ונבדק לעומק ולכן עדיין לא נקבעה לגביו מדיניות הסדרה בארץ ובעולם, וזאת בניגוד למגבלות הקיימות על מוצרי טבק, כגון הגבלת פרסום ושיווק של מוצרי טבק, איסור עישון במקומות ציבוריים ועוד.
בשנת 2009 הוציאה רשות התרופות והמזון של ארה"ב (FDA) אזהרה חמורה לגבי בטיחות השימוש בסיגריות אלקטרוניות, בשל נוכחות חומרים מסרטנים במספר מותגי סיגריות אלקטרוניות שנבדקו על ידה ובהיעדר הוכחות לגבי היעילות בגמילה מעישון. בעקבותיה, הטילו מדינות רבות בעולם מגבלות שיווק וייבוא על סיגריות אלקטרוניות, עד כדי איסור מוחלט על ייבוא ושיווק.
משרד הבריאות בישראל הוציא אזהרות לציבור לגבי השימוש בסיגריות אלו בשל הסיכונים האפשריים. אך למרות זאת, העניין והשימוש במוצרים אלו גבר, תוך עלייה מדאיגה בהיקף הפרסום והשיווק של סיגריות אלו.
מגמה זו, יחד עם דווחים על שימוש חריג בסיגריות אלקטרוניות בקרב הציבור, כגון על ידי תלמידים בבתי ספר והימצאות שוק שחור של סיגריות אלקטרוניות הכוללות חומרים פסיכואקטיבים, הובילו להקמת וועדה מקצועית רב תחומית בהובלת משרד הבריאות, לצורך בחינת הנושא על כלל ההיבטים והמשמעויות, בין השאר מבחינה בריאותית, צרכנית ועוד, ולהמליץ על מדיניות להסדרה של תחום הסיגריות האלקטרוניות.
הועדה סקרה את ההסדרה של סיגריות אלו במדינות שונות בעולם וכן סקרה מחקרים שונים שנעשו עד היום לגבי הבטיחות, היעילות, ומאפייני השימוש, וקבעה כי בשלב זה יש ספק רב לגבי בטיחות השימוש בסיגריות אלו, בין אם כוללות ניקוטין, ובין אם לא כוללות ניקוטין. כמו כן, הועדה קבעה כי, אין הוכחות מדעיות לגבי תועלת בשימוש בהן, כגון לגמילה מעישון, ואין הוכחות לגבי הבטיחות בחשיפה לאדים הנפלטים מסיגריות אלקטרוניות ולמעשה זוהי חשיפה לעישון כפוי.
המלצות הוועדה:
לאור ממצאים אלו ואחרים, הוועדה המליצה לאסור על ייצור, יבוא ושיווק של סיגריות אלקטרוניות בישראל. הועדה המליצה כי המהלך יתבצע באמצעות הוראת שעה, שתהיה תקפה ל-5 שנים.
הוועדה המליצה כי, במהלך 5 השנים של הוראת השעה , משרד הבריאות ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות המדעיות בעולם בדבר הסיכונים או הבטיחות של השימוש בסיגריות אלקטרוניות, התועלות או חוסר תועלת בגמילה מעישון ואחר מדיניות הסדרה במדינות אחרות בעולם ואז יוחלט האם להפוך את הוראת השעה לקבועה או לבצע בה שינויים.
משרד הבריאות שוקל את המלצות הוועדה ובמקביל, שוקל חלופה אפשרית אחרת להסדרת נושא הסיגריה האלקטרונית והיא להתייחס לסיגריות האלקטרוניות כמוצרי טבק ולהחיל עליהם את כלל אמצעי ההסדרה החלים על מוצרי טבק, ובכלל זה מיסוי, הגבלות פרסום ושיווק, איסור עישון במקומות ציבוריים, הגברת השקיפות והדיווח לציבור על הסכנות בשימוש במוצר ועוד.
כחלק מתהליך הבחינה של המלצות הוועדה ולקראת קבלת החלטות, מעוניין משרד הבריאות, לקבל את דעת הציבור בנושא. על כן, מזמין משרד הבריאות את כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין, לפנות באמצעות אתר שיתוף הציבור בכתובת: www.shituf.gov.il
את הפניות יש להעביר עד ליום יד בניסן (25 במרץ 2013). לאחר מועד זה יידונו הפניות שיתקבלו ויוחלט על מדיניות ההסדרה. במהלך החודשים אפריל-מאי 2013 יערכו אף מפגשים עם חלק מהמציעים.
לצפייה במצגת סיכום הוועדה והמלצותיה

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן