תכנית שימור בתי הבאר של תל-אביב-יפו

הוועדה המחוזית תל אביב, בראשות הממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים ,הגב' גילה אורון, החליטה לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית, לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, לשימור ולתיעוד בתי באר בתל אביב יפו, ופרסום תנאים להוצאת היתרים בזמן הכנת התכנית, לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה.

הוועדה, ציינה כי ככל שיתווספו מבנים/מכלולים נוספים בהשלמת הסקר, יובאו הללו להגנה עפ"י סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבנייה לאישור הוועדה המחוזית.

המבנים שיוגנו במסגרת החלטת הוועדה המחוזית, עד להכנת תכנית השימור לבתי הבאר, מחולקים לשתי טבלאות שונות: טבלה א'-מבנים המיועדים לשימור (32) , וטבלה ב' מבנים המיועדים לתיעוד (13). לכל אחת מן הטבלאות, מתקיימים תנאים מתאימים, וזאת על פי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה.

רקע

בתי באר הוקמו כמבני השקיה ומגורים בפרדסיה של יפו וכללו באר, בריכת אגירה, מערכת תעלות להשקיית העצים, מבני חקלאות ומגורים. החל ממחצית המאה ה-19 התפתחו חלק מהמבנים לבתי קיט מפוארים לעשירי יפו. שינויים טכנולוגיים, חברתיים ופוליטיים הביאו במקרים מסוימים להפיכת המבנים למגורי קבע שמחוץ לחומות הערי העתיקה.

המבנים מהווים חלק חשוב ממורשת הבנייה ועדות להיסטוריה החקלאית-מסחרית והעירונית של יפו. בהיותם המבנים הראשונים שנבנו מחוץ לחומות, "משכו" אליהם בתי הבאר דרכים אשר היוו שלד ראשוני לרשת הרחובות העירוניות הקיימים כיום בדרום ומזרח העיר. שימורם כקבוצה יהווה מסמך חשוב בהבנת ההתפתחות העירונית של תל-אביב יפו.

בסקר שימור שנערך בדרום-מזרח העיר תל-אביב יפו נמצא כי 63 בתי באר היסטוריים שרדו בשכונות העיר השונות. כ- 20 מתוך המבנים שנסקרו כבר מיועדים היום לשימור במסגרת תא/ 2650/ ב או בתכניות מפורטות. יתר המבנים נמצאים בדרגות שונות של סכנת הריסה או שינוי מהותי באופי המבנה.

הועדה המקומית החליטה לערוך תכנית שימור עבור בתי באר כדי לשמור על הזיכרון ההיסטורי והתרבותי של העיר לצד יצירה של עוגנים תרבותיים בדרום העיר שיהוו מנוף לפיתוח סביבתם. כן המליצה הועדה המקומית, כי 19 מבנים ייועדו לשימור ויוטלו עליהם תנאים מגבילים להוצאת היתרים ועוד 22 מבנים ייעודו לתיעוד כאשר עתידם יוותר לפי התכניות המאושרות להן (בין אם להריסה או לפיתוח).

 יוזמי התכנית: וועדה מקומית ת"א-יפו

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן