הממשלה אישרה פה אחד את התכנית להתמודדות עם ההסתננות הבלתי חוקית

במסגרת התכנית: תוספת של 550 תקנים חדשים להגברת האכיפה כנגד מסתננים ומעסיקיהם * ראש הממשלה קיבל את הצעת שר הפנים להגדלת המענק ל- $3500 בהוראת שעה למסתננים בלתי חוקיים שיעזבו את ישראל ואת בקשת השר לביטחון הפנים לתוספת שוטרים לחיזוק תחושת הביטחון בדרום תל אביב

הממשלה אישרה היום (א') פה אחד את התכנית להתמודדות עם תופעת ההסתננות הבלתי חוקית שהוצגה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הפנים גדעון סער, השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ ומנכ"ל משרד רה"מ הראל לוקר. התכנית שהוצגה היום בממשלה היא בהמשך לחוק החדש למניעת הסתננות שיובא מחר על ידי שר הפנים סער לאישור בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ובהמשך לפסיקת בג"צ מספטמבר.

ההחלטות החדשות כוללות פעילות משולבת שעיקרה עידוד יציאתם של המסתננים את גבולות המדינה וחזרה למדינות מוצאם, הגברת הביטחון האישי של תושבי ישראל וצמצום נוכחות המסתננים במרכזי הערים.

צוותי האכיפה ושמירת החוק של המשרד לביטחון פנים, רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה יתוגברו בכ-550 תקנים חדשים. האכיפה תתבצע הן כנגד המסתננים עצמם והן כנגד מעסיקי המסתננים.

בנוסף הוצג בישיבת הממשלה כי בהתאם להצעת שר הפנים, גדעון סער ואישור ראש הממשלה למהלך יוגדל המענק למסתננים בלתי חוקיים שיעזבו את ישראל בהוראת שעה מ $1500 ל- $3500.

עוד הוצג בישיבה נושא שיפור הביטחון האישי בדרום תל אביב באמצעות הגברת פעילות משטרת ישראל.

רה"מ בנימין נתניהו אמר: "אנחנו נחושים להוציא עשרות אלפי מסתננים שנמצאים כאן. אחרי שהורדנו לאפס את מספר מסתנני העבודה שנכנסים לערי ישראל. הצעדים שאישרנו פה היום הם מידתיים והכרחיים לשמירה על צביונה היהודי והדמוקרטי של המדינה וישיבו את הביטחון לאזרחי ישראל, תוך שמירה על הנחיות בג"צ והחוק הבינלאומי".

שר הפנים גדעון סער אמר: "התכנית הנוכחית מעניקה כלים החיוניים למאבק בהסתננות הבלתי חוקית לשטחה של מדינת ישראל, המתחייבים בעקבות פסיקת בג"צ. עלינו לעמוד כחומה בצורה בהגנה על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ואזרחיה".

עוד התייחס שר הפנים במהלך הישיבה לאישור הצעתו להגדלת המענק ל- $3500 בהוראת שעה למסתננים בלתי חוקיים שיעזבו את ישראל ואמר: "צעד זה נועד לעודד יציאה מרצון של מסתננים הבלתי חוקיים מישראל"

עוד אמר השר סער, כי מחר יובא לאישור הכנסת בקריאה ראשונה החוק החדש למניעת הסתננות. החוק הזה בנוסף למהלכים הנוספים הנכללים בהצעה שאושרה היום בממשלה יעניקו לממשלה כלים להתמודדות עם תופעת ההסתננות.

השר לבטחון הפנים יצחק אהרונוביץ ציין : תוספת השוטרים לחיזוק תחושת הביטחון בדרום תל אביב תסייע רבות למשטרת ישראל אשר מקצה כוחות רבים לפעילות, 130 שוטרים נוספים יאפשרו הגדלה משמעותית של האכיפה ויסייעו רבות לשיפור ביטחונם האישי ותחושת הביטחון של האזרחים ואכיפת פשיעה המבוצעת באזור.

תכנית זאת היא בנוסף לחוק החדש למניעת הסתננות הקובע החזקה במשמורת של שנה במתקן סגור, במקום תקופה של 3 שנים שנפסלה על ידי בג"ץ בפס"ד מספטמבר, למסתננים בלתי חוקיים חדשים שייכנסו לתחומי מדינת ישראל ולמסתננים בלתי חוקיים שיפעלו בניגוד לכללי המתקן הפתוח. עוד במסגרת החוק- מוצע לעגן בחקיקה לראשונה הפעלת מתקן שהייה פתוח כאמצעי נוסף להתמודד עם תופעת ההסתננות ובתוך כך גם לאפשר אכיפה של איסור ההעסקה כלפי המסתננים שישהו במתקן.

למתקן השהייה יופנו מסתננים בלתי חוקיים השוהים בישראל ובו יסופקו להם צרכיהם הפיזיים, לרבות לינה, מזון, שתייה וצרכי בריאות בסיסיים.

מסתננים שיופנו למתקן השהייה לא יוכלו לעבוד ולראשונה ייאכף איסור העסקה לגביהם, שעד כה המדינה נמנעה מלאכוף. בהתאם לכך, המדינה תחל בפעולות אכיפה כלפי מעסיקים, אשר יעסיקו מסתננים השוהים במתקן.

עוד במסגרת התכנית ובמטרה לחזק את הביטחון האישי בריכוזי מסתננים בדרום תל אביב יוגדל מספר השוטרים באזורים אלה ותוגבר האכיפה כנגד מסתננים מפרי חוק.

בנוסף, תורחב האכיפה בתחום הסדר הציבורי באמצעות הגדלת מספר הפקחים של רשות האוכלוסין, אשר יפעלו, יחד עם פקחים מטעם משרד הכלכלה, משרד הבריאות, רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי, הרשות הארצית לכבאות והצלה והרשות המקומית, להגברת אכיפת החוק על המסתננים ומעסיקיהם. בכלל זה, יבוצעו פעולות כנגד מעסיקים של מסתננים שאינם מורשים לעבוד וכנגד מעסיקים שאינם נושאים במלוא העלויות המתחייבות מדיני העבודה והמס. כמו כן תימנע הפעלת עסקים על ידי מסתננים ללא רישיון עסק.

מסתננים שיפגעו בביטחון הציבור יועברו אף הם למתקן שהייה סגור.

החלטות אלה שאושרו בממשלה פה אחד מתווספות לפעולות רבות שביצעה הממשלה להתמודדות עם תופעת ההסתננות במהלך השנים האחרונות, לרבות הקמת הגדר בדרום הארץ ותיקון החוק למניעת הסתננות. מטרת כל פעולות אלה היא להמשיך לפעול לבלימת ההסתננות הבלתי חוקית לישראל ולהתמודדות עם המסתננים הבלתי חוקיים השוהים בישראל.

הפגנת תושבי דרום ת"א לאחר אונס הילדה ביד-אליהו (ארכיון)
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן