מועצת העירייה אישרה תיקון לחוק עזר עירוני אשר יאפשר הקמת כוח אבטחה עירוני

מועצת עיריית תל אביב-יפו אישרה הערב (ב') תיקונים נדרשים בחוק העזר העירוני אשר יאפשר לעירייה, להקים כוח אבטחה עירוני ולממנו באמצעות אגרת שמירה.

הכח העירוני יכלול כ-30 ניידות וכ-150 פקחים, אשר יקיימו סיורי שטח ממונעים ורגליים ברחבי העיר במשך כל שעות היממה. הסיירים יגויסו באופן ייעודי לטובת שמירה על הסדר הציבורי וביטחונם האישי של התושבים ולא יפעלו למטרות הפיקוח השוטף.

העירייה החליטה על הקמת כוח האבטחה בשל התערערות תחושת הביטחון של תושבי העיר בעקבות המקרים האחרונים של גילויי אלימות קשים ומטרידים בעיר ולאור תלונות חוזרות ונשנות של תושבים על היעדר תחושת ביטחון במרחב הציבורי.

חקיקת חוק העזר והקמת כוח הסיור העירוני מצטרפים לשורה של פעילויות בהן נקטה העירייה להגברת תחושת הביטחון האישי והסדר הציבורי בכלל העיר ובשכונת הדרום בפרט; פתיחת מרכז שליטה ובקרה המחובר למערך של מאות מצלמות אבטחה, אשר נותן תמונת מצב בזמן אמת על המתרחש בעיר, הגברת נוכחות הפיקוח העירוני ותגבור סיורים משותפים עם משטרת ישראל בדרום העיר, הקמת צוות מיוחד לאכיפת עבירות בניה בדגש על פיצולי דירות ומפגעי בטיחות, אכיפה מוגברת בנושאי רישוי, שעות פתיחת עסקים ואלכוהול, פעילות ביטחון משולבת קהילה: משמר אזרחי וסיירות הורים ועוד.

חוק העזר העירוני החדש מתאפשר לאור תיקון פקודת העיריות, שקבע כי העירייה מוסמכת להסדיר שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה ולממן את הסדרתם באמצעות גביית היטל מתושבי העיר לצורך מימונם, ובגבולות תעריף מכסימלי שייקבע שר הפנים.

חוק העזר קובע תעריף של 2 ₪ למ"ר לשנה (סכום הנמוך מהסכום המרבי).  גביית ההיטל תחל כבר בשנת 2014 והחיוב יישלח לתושבים ביחד עם השובר לתשלום הארנונה, אך בשורת חיוב נפרד.

נציין כי גרסה ראשונית של החוק כבר אושרה במועצת העיר תל אביב-יפו ביולי 2012 ואולם חקיקתו עוכבה עד לפרסום הנחיות משרד הפנים והתקנת התקנות לעניין הסכום המרבי, כאשר הצעת החוק המתוקנת הובאה כעת כאמור לאישור נוסף של המועצה החדשה שנבחרה לאחרונה.

חוק העזר טעון אישור משרד הפנים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן