פניה ליועה"מ לממשלה: הורה מיד להפסיק תשלומי שכר לסגני ראש העיר שלא הוגדרו להם סמכויות ותחומי אחריות

יעקב רנר, חבר מועצת עיריית תל-אביב לשעבר, פנה אמש במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ובו דרש כי מר ווינשטיין יורה במיידית לראש עיריית תל-אביב מר רון חולדאי לחדול מלהמשיך לשלם משכורות לסגניו שאינם בעלי סמכויות ואחריות ולהורות להם להחזיר לקופת העירייה כספים אשר קיבלו בשנים האחרונות בניגוד לחוק לכאורה.

רנר מסתמך במכתבו על חוות דעת של וועדת הביקורת שבחנה את תפקוד העירייה ופרסמה השבוע דוח מסכם בנושא.

במסגרת חוות הדעת קבעה המבקרת כי לחלק מסגני ראש העיר המכהנים בשכר לא הוגדרו סמכויות, תחומי אחריות ויחסי גומלין עם הפקידות העירונית שכביכול תחת פקודם.

בהתאם לחוות דעת זו, פנה רנר ליועץ המשפטי והתריע במכתבו כי יש בכך טעם לפגם ולכאורה עבירה על החוק בשעה שסגניו של ראש העיר מקבלים שכר, אך בפועל לא אמונים על שום מערכת ואין להם סמכויות או תחומי אחריות ברורים. לפיכך, הוא מבקש מהיועץ המשפטי לדרוש מעיריית תל-אביב והעומד בראשה מר רון חולדאי לחדול מיידית ממתן שכר לסגנים שאליהם התייחסה המבקרת ולהורות להם להחזיר לקופת הציבור את הכספים שקיבלו בשנים האחרונות.

להלן מכתבו של יעקב רנר ליועץ המשפטי (11/9):

לכבוד

עו"ד יהודה ויינשטיין

היועה"מ‏ לממשלה

הנדון: חלק מסגני ראש עיריית תל אביב-יפו – קבלת שכר בניגוד לחוק לכאורה

בתאריך 10.9.12 פרסמה מבקרת עיריית תל אביב יפו את דו"ח המבקרת מס. 40 לשנת 2011.

במסגרת הדו"ח דנה המבקרת בכל הקשור לסגני ראש העיר בשכר ולחברי מועצת ע.ת.א.-יפו.

לאחר בדיקה הגיעה המבקרת למסקנה הבאה, הקשורה לסגני ראש העיר:

"ראש העירייה וחברי המועצה לא הגדירו מפורשות לחלק מסגני ראש העירייה המכהנים בשכר את המשימות שעליהם לבצע באופן שגרתי במסגרת תפקידם, ואת גבולות הסמכות והאחריות שהוטלה על כל אחד מהם. כמו כן, לא הוגדר אופי הקשר בין סגני ראש העיר לבין הפקידות העירונית השותפה לתחום הפעילות שעליה הופקדו."

כבר ממסקנה זו עולה לכאורה, שלחלק מסגני ראש העירייה המכהנים בשכר, אין סמכות ואחריות.

מר אסף זמיר, סגן ראש העירייה, מסר לביקורת בסעיף 13 סעיף א' סעיף קטן 1 כדלקמן: "ראש העירייה לא הגדיר לו מפורשות את תחומי האחריות והסמכויות שיוטלו עליה (הטעות במקור י.ר.) במסגרת התפקיד." בהמשך צוין כי נבחרו שני סגנים נוספים לראש העיר, הגב. חביבה אביגיא לתחומי גמלאים ובריאות ומר נפתלי לוברט תחום פיתוח נכסי העירייה. לשני סגנים אלה אין כל התייחסות של הביקורת לנושא הסמכות והאחריות.

בהתייחסותו לטיוטת הממצאים מתאריך 22.12.11 מסר עוזר בכיר לראש העירייה כי: "ראש העירייה רואה את תפקידו ותפקידי הסגנים וחברי המועצה כפי שמתווים את מדיניות העירייה במסגרת סמכותם ומנחים ומכוונים את הדרג המקצועי בהתאם לכך." תפקידים שאותם יכולים למלא חברי מועצה, כפי שנוהג היום אחד מחברי המועצה.

"האמור לעיל מתבצע באמצעות ההחלטות שמתקבלות במוסדות העירייה המוסמכים- כגון מועצת העיר והועדות השונות (חלק מהוועדות לא כונסו אפילו פעם אחת, לא זכור מתי היה דיון מהותי ערכי תורתי בעניין זה או אחר במועצת העיר. שלי י.ר.), לרבות ניהול התקציבים עליהם הוחלט במוסדות העירייה מבצע הדרג המקצועי בראשות מנכ"ל העירייה."

"בהתאם לכך- אין זה מקובל בעירייה כי תקציב עירוני (למעט תקציבי הלשכות השונות) יוכפף וינוהל ישירות ובאופן שוטף על ידי ראש העירייה, סגניו או חברי מועצה אחרים."

"הגדרת הסמכויות והאחריות שנתנה לסגני ראש העירייה היא כאמור פרי של הסכמות קואליציוניות המבוססת על בקשות של הסיעות ובעלי התפקיד המיועדים (גם במקרה זה נתן ללמוד כי הגדרת הסמכות והאחריות שלא נתנה לסגני ראש העירייה כטענת מבקרת העירייה נעשתה על מנת לא לפרום הסכמים קואליציוניים המבוססים על בקשות הסיעות והרי אין קל יותר מאשר להרוויח שכר נאות על חשבון הציבור מבלי שתהיה לך אחריות. שלי י.ר.) והיא בדרך כלל חופפת לפעילות עירונית מוגדרת וקיימת. כך – למשל – בנוגע לקהילה נוער וספורט קיים אגף פעיל ומוגדר בעירייה (אגף זה כפוף לאגף מנהל החינוך שבראשו עומד ראש העירייה מר חולדאי. שלי י.ר.) וכך – גם תחום משאבי החינוך שהגיל הרך הוא חלק ממנו מנוהל באמצעות אגף משאבי חינוך בעירייה (שוב בראש אגף החינוך עומד ראש עיריית תל אביב יפו. שלי י.ר.).

כפועל יוצא מכך ומראייתו את תפקידם של ראש העירייה וחברי מועצה נוהג להגדיר לסגנים וחברי המועצה להם נתנה סמכות את היעדים ארוכי הטווח ומדיניות המאקרו ולא נוהג להגדיר להם במדויק מטלות ומשימות שכן הוא סבור שמדובר בנבחרי ציבור ועליהם לצקת תוכן לתפקידם בתוך מסגרת היעדים הכללית" .

דבריו אלה של עוזר ראש העירייה מחזקים לכאורה את מסקנות המבקרת, שלא נתנו סמכויות ולא הוגדרו אחריות לחלק מסגני ראש העיר.

נוצר מצב שבו את כל הנושאים שבהם עוסקים חלק מסגני ראש העיר המקבלים שכר אך אין להם סמכות ואחריות יכלו ויכולים לעשות חברי מועצה מן השורה אשר אינם מקבלים שכר.

כבר במהלך שנות ה-2000 המוקדמות קבע המשנה לנשיא בית המשפט העליון כבוד השופט בדימוס, מר חשין, שאין לשלם שכר למי שאין לו סמכות ואחריות. דברים אלה שזורים אחד בשני.

אדוני היועץ המשפטי לממשלה, אין זו הפעם הראשונה, שדברים בגוון זה קורים בעיריית תל אביב יפו. נושא הדומה לו הגיע לפתחו של בית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר הורה לראש העירייה והסגנים דאז להשיב חלק מהשכר שקבלו לקופת העירייה.

אדוני היועץ המשפטי לממשלה, מצב זה, שהטיבה לתארו מבקרת העירייה, בו חלק מסגני ראש העיר תל אביב יפו מקבלים שכר, מבלי שתהיה להם סמכות ותוטל עליהם אחריות, מתנהל כבר פעם שניה זה כ-4 שנים.

אני קורא לך להורות לראש עיריית תל אביב יפו, מר חולדאי, שיורה מיד על הפסקת תשלומי השכר וההטבות לאותם סגני ראש העיר, אשר אליהם כיוונה מבקרת העירייה את בקורתה.

כמו כן, נא הורה, לאלה שקבלו שכר בניגוד לחוק במשך כ-4 שנים, להשיב לקופת העירייה, שהיא קופה ציבורית של תושבי תל אביב יפו, את הסכומים ששולמו להם בניגוד לחוק לכאורה.

הודה לך על התייחסותך.

שנה טובה.

יעקב רנר

חבר מועצת ע.ת.א. יפו לשעבר

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן