בית המשפט העליון של אוסטרליה קבע כי העברת מסתננים למתקני שהייה סגורים בגינאה חוקתית

בית המשפט העליון של  אוסטרליה קבע היום כי שני סעיפים בחוק ההגירה של המדינה, המאפשרים העברה של מסתננים המגיעים דרך הים למתקני שהייה סגורים, אינם מנוגדים לחוקה.

העתירה, שהוגשה על ידי מסתנן מאיראן, תקפה החלטה של שר הפנים של אוסטרליה להעביר אותו למתקן שהייה סגור באי ששייך לגיניאה החדשה. ממשלת אוסטרליה חתמה על הסכם עם ממשלת גינאה החדשה על הקמת מתקני שהייה לאכלוס מסתננים שמגיעים לאוסטרליה בסירות.

על פי החוק האוסטרלי, מסתננים שמגיעים בסירות באופן לא חוקי, נשלחים למתקני שהייה סגורים עד לבדיקת בקשות המקלט שלהם. במקרה שמסתנן זוכה במעמד פליט, הוא מיושב מחדש בגינאה החדשה, אך לא באוסטרליה. על אדם שבקשת המקלט שלו נדחתה לשוב לארצו, או לשהות במתקן השהייה ללא כל הגבלת זמן.

בית המשפט העליון של אוסטרליה אישר עוד בעבר את מתקני השהייה הסגורים אף ללא הגבלת זמן ופסק הדין הנוכחי קובע כי גם העברת מסתננים למשמרות במדינה שלישית היא חוקתית.

עוד קובע בית המשפט כי החוק מחייב את שר הפנים לוודא כי המדינה השלישית מתחייבת שלא להחזיר פליטים על פי האמנה למדינות מוצאם, אך הוא איננו מחויב לוודא כי זו אכן המציאות.

בית המשפט דחה את הטענה כי החוק והחלטת שר הפנים היא לא סבירה או איננה מידתיות.

מהמרכז למדיניות הגירה ישראלית נמסר כי פסק הדין של בית המשפט העליון באוסטרליה, מדינה נאורה עם חוקה כתובה, מוכיח כי מתקני השהייה שהביאו לעצירת זרם ההסתננות למדינה ואף להפחתה משמעותית במספר הנספים במסע הימי המסוכן, הם עומדים במבחן החוקתיות. גם בישראל, מתקני השהייה הביאו לעצירת זרם ההסתננות, לחזרה משמעותית של אלפי מסתננים לארצם ועקב כך אף לצמצום תופעת העינויים בסיני. אנו מקווים כי שופטי בג"ץ ילמדו מעמיתיהם האוסטרלים ולא יפגעו בחוק למניעת הסתננות שעבר בכנסת ברוב גדול.

לקריאת פסק הדין:

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2014/22.html

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן