ישראל צומחת, לפי נתוני הלמ"ס: ערב רוה"ש תשע"ג אוכלוסיית ישראל מונה כ-7,933,200 נפש

ערב ראש השנה תשע"ג פרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל. על פי נתוני הלמ"ס שיעור היהודים באוכלוסייה עומד על כ-75.4% כאשר שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית בשנת 2011 עמד על 1.8% כמו כן נתוני חודש ספטמבר 2012 מראים כי אוכלוסיית ישראל מונה כ-7,933,200 נפש, מהם כ-5,978,600 יהודים, כ-1,636,600 ערבים, וכ- 318,000 "אחרים".
גידול האוכלוסייה
עוד נמסר כי, בשנת 2011 היה שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית 1.8% (בדומה לשנים האחרונות) ושל האוכלוסייה הערבית – 2.4% (ירידה מ-3.4% ב-2000-1996). גודלה של אוכלוסיית האחרים לא השתנה.
שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית היה 2.5%, של האוכלוסייה הנוצרית – 1.3% ושל האוכלוסייה הדרוזית – 1.7%.
גיל ומין
יחסית לאוכלוסיות העולם המערבי, האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה. בשנת 2011 אחוז הילדים בני 14-0 בישראל היה 28.2% ואחוז בני 65 ומעלה עמד על 10.3%, זאת בהשוואה ל -18.5% ו-15% בממוצע במדינות החברות ב-OECD, בהתאמה.
חלקם של בני 75 ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים: 4.8% בשנת 2011 לעומת 3.8% בראשית שנות התשעים. בקרב היהודים, חלקם של בני 75 ומעלה גבוה יחסית (5.9% בשנת 2011 בהשוואה ל 4.4% בראשית שנות התשעים).
במקביל, מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת, אך באופן מתון. בשנת 2011 עלה הגיל החציוני והגיע ל-29.5 שנים. בשנת 2000 היה הגיל החציוני 27.6. בהשוואה בין המינים, הגיל החציוני של גברים ב-2011 היה 28.4 ושל נשים – 30.6.
בישראל חיים 978 גברים לכל 1,000 נשים. עד גיל 29 מספר הגברים גדול יותר ממספר הנשים, ומגיל 30 גדול מספר הנשים ממספר הגברים. לדוגמה, בגילים 75 ומעלה חיים 683 גברים לכל 1,000 נשים.

תכלה שנה וקללותיה - תחל שנה וברכותיה (עיצוב: הלנה ק.)

מצב משפחתי
הנתונים מראים כי באוכלוסייה היהודית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין המתבטאת בשיעור רווקות גבוה בקרב בני 29-25. כ-64.5% מהגברים וכ-46.1% מהנשים היו עדיין רווקים בגיל זה בשנת 2010, לעומת כ-54.0% מהגברים ו-38.1% מהנשים בגילים אלו שהיו רווקים בשנת 2000.
בקרב האוכלוסייה המוסלמית רק כ-44.5% מהגברים ו-19.0% מהנשים בגילים אלה הם רווקים.
אחוז האלמנים מגיל 65 ומעלה בקרב היהודים ואחרים עומד על 13.0%, ואילו אחוז האלמנות הוא 44.3%. בקרב האוכלוסייה הערבית, אחוז האלמנים הוא 7.9%, ואילו אחוז האלמנות עומד על 48.0%.
מוצא
בשנת 2011 נמשכה מגמת העלייה בחלקם של ילידי ישראל באוכלוסייה ומספרם הגיע לכ- 4.3 מיליון נפש שהם כ-55.8% מכלל אוכלוסיית ישראל. חלקם של ילידי ישראל מכלל היהודים והאחרים גדל בהתמדה מאז קום המדינה. ילידי ישראל היוו 35% מכלל היהודים בזמן קום המדינה, לעומת 73.0% מכלל היהודים בסוף 2011.
קבוצת המוצא הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופה-אמריקה. קבוצה זו מנתה בסוף 2011 למעלה מ- 2.2 מיליון נפש שהם כ-36% מהיהודים והאחרים. 38.6% מהיהודים והאחרים הם ילידי ישראל שגם אביהם נולד בישראל. כ 14.5% מכלל היהודים והאחרים (כ-903 אלף נפש) הם ילידי אפריקה או שאביהם יליד אפריקה. הקבוצה הקטנה ביותר היא מיבשת אסיה – כ-697 אלף נפש – 11.2% מכלל היהודים ואחרים. ילידי אסיה עלו לישראל בעיקר בשנות ה 50 וה 60; מאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוטין.
פיזור גיאוגרפי של האוכלוסייה
כ-40% מאוכלוסיית ישראל מתגוררת באזור מרכז הארץ , כ-24% במחוז המרכז ו-16.5% במחוז תל-אביב. במחוז הצפון מתגוררים כ- 17%, במחוז הדרום – כ-14%, בכל אחד מהמחוזות חיפה וירושלים מתגוררים כ-12%, ועוד כ-4% מתגוררים באזור יהודה והשומרון. לשם השוואה, בשנת 2000, 41% מאוכלוסיית ישראל התגוררה באזור מרכז הארץ – כ-23% במחוז המרכז ו-18% במחוז תל-אביב; חלקה של האוכלוסייה במחוזות הצפון, הדרום וירושלים היה דומה לזה שב-2011; במחוז חיפה התגוררו כ-13%, ועוד 3% התגוררו באזור יהודה והשומרון.
כמחצית מאוכלוסיית היהודים מתרכזת באזור המרכז (28.2% במחוז המרכז ו-20.5% במחוז תל אביב).
קרוב ל-60% מהאוכלוסייה הערבית מתרכזים באזור הצפון (43.1% במחוז הצפון ו-14.5% במחוז חיפה), במחוז הדרום נמצאים כ-13% מכלל האוכלוסייה הערבית (ברובם בדווים) ובמחוז ירושלים – 18.8%.
בשנת 2011 היה אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל 1.8%. במחוזות ירושלים והמרכז נרשם גידול שהוא מעל לממוצע, בדומה לשנים קודמות (2.5% ו-2.1% בהתאמה). במחוז תל אביב נרשם אחוז הגידול הנמוך ביותר, 0.8% בלבד.
מבין שש הערים הגדולות בישראל (שבהן למעלה מ- 200,000 תושבים), ירושלים הייתה העיר בעלת אחוז הגידול הגבוה ביותר בשנת 2011 (2.1%). אחוזי הגידול בשאר הערים הגדולות היו פחות מאחוז אחד: באשדוד 0.8%, בחיפה 0.8%, בראשון לציון 0.6, בתל אביב-יפו נרשם אחוז גידול אפסי (0.1%) ובפתח תקווה אחוז גידול שלילי (0.4-).
בשנת 2011 אחוז הגידול ביישובים הכפריים הגיע ל-4.7%, כאשר הגידול העיקרי נרשם בקיבוצים (5.9%).
למאגר הנתונים המלא לחצו כאן.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן