משרד הפנים מסייע לועדות התכנון בהיקף מיליון ש"ח לקידום תמ"א 38

משרד הפנים מעביר בימים אלה לוועדות המקומיות לתכנון ולבניה סיוע כספי בהיקף של מיליון ש"ח למימון בקרה הנדסית שמתבצעת בגין הבקשות להיתרי בניה לחיזוק מבנים לפי תמ"א 38 לשנת 2011.

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), שיזם וקידם משרד הפנים לעידוד חיזוק מבנים, מעניקה זכויות בניה נוספות למבנים שיחוזקו, באמצעות מתן היתר מכוח התמ"א, ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת ע"מ לכסות חלק מעלויות החיזוק.

לאחרונה אושר שינוי 3 לתמ"א, במטרה להגדיל את התמריצים התכנוניים לחיזוק מבנים.

במטרה לסייע לוועדות המקומיות בביצוע מטלה חשובה זו, החליטה ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה במשרד ראש הממשלה להעביר למשרד הפנים סכום של מיליון ש"ח לסיוע במימון ביצוע הבקרה ההנדסית מתוך תקציב הועדה לשנת 2012.

חיזוק מבנים ובמיוחד תוך כדי תוספות בניה למבנה קיים – הינו תהליך מורכב מבחינה הנדסית. לאור זאת,  כולל שינוי 3 לתמ"א נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשות להיתר הכוללות חיזוק מבנה קיים כדי לוודא כי המבנים מחוזקים בהתאם לתקן לעמידות מבנים ולהבטחת יציבות המבנה. הוועדות המקומיות נדרשות לבצע את הבקרה בעזרת מהנדס יועץ המומחה בתחום.

בימים אלה, מועבר הסיוע ל-22 ועדות מקומיות, אשר דיווחו למנהל התכנון במשרד הפנים על הגשת בקשות להיתר לפי תמ"א 38 בשנת 2011. הסיוע מחולק בהתאם לתבחינים שנקבעו לצורך כך ואשר מתייחסים ל דירוג חברתי-כלכלי על מנת לתמוך ברשויות המתאפיינות ברמה סוציו-אקונומית נמוכה ובהתאם לשיעור הבקשות להיתרים שהוגשו ביחס לגודל האוכלוסייה.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

דואל שלך לא יפורסם.

דילוג לתוכן